UHK Utin harjoituskeskus (Utti Training Center)
UR Uudenmaan rykmentti (Uudenmaa Regiment)
URR Uudenmaan rakuunarykmentti (Uudenmaa Cavalry Regiment)
Uud.sl. Uudenmaan sotilaslääni (Uudenmaa Military Province)
UudSlE Uudenmaan sotilasläänin esikunta (Uudenmaa Military Province HQ)