t.ann. tuliannos (Unit Of Fire)
t.ks. tukehduttava kaasu (Suffocating Gas)
t.leko tiedustelulentokone (Reconnaissance Aircraft)
t.lv. tiedustelulaivue (Reconnaissance Squadron)
tervah. tervahöyry (Steamship Or A Ship Transporting Tar)
teur.j. teurastusjoukkue (Butcher's Platoon)
tj.r. tulenjohtoryhmä (Forward Observer Squad)
tja tulenjohtaja (Forward Observer)
tjp. tulenjohtopaikka (Forward Observer Station)
tjue tulenjohtue (Forward Observer)
tkk. tukikohta (Base)
tkl. tukilinja (Support Line)
tkm. tykkimies (Gunner)
top.r. topografiryhmä (Topography Squad)
tov. torpedovene (Torpedo Boat)
tp. täydennyspaikka (Replenishment Station)
tst taistelu (Battle)
tst.km. taistelukuormasto (Combat Supply Column)
tstl. taistelulaiva (Battleship)
tsto toimisto (Office)
tulias. tuliasema (Fire Cell)
tyv. tykkivene (Gun Boat)
T tulonumero (Arrival Number)
T täydennys- (Replenishment)
T-JR täydennysjalkaväkirykmentti (Replenishment Infantry Regiment)
T-K taistelu- ja kuormastotoimisto (Combat And Supply Office)
T-LeLv täydennyslentolaivue (Replenishment Squadron)
T-LeR täydennyslentorykmentti (Replenishment Flight Regiment)
T-mitt.Ptri täydennysmittauspatteri (Replenishment Measurement Battery)
Tal.J talousjoukkue (Quartermaster Platoon)
Tam.sp. Tampereen sotilaspiiri (Tampere Military District)
TA Turunmaan suojeluskuntapiiri (Turunmaa Civil Guard District)
Tied.Os. tiedusteluosasto (Reconnaissance Detachment)
TiedOs tiedusteluosasto (Reconnaissance Detachment)
TienHK tienhoitokomppania (Road Maintenance Company)
Tienkorj.K tienkorjauskomppania (Road Repair Company)
TienRK tienrakennuskomppania (Road Construction Company)
TK taistelukoulu (Combat School)
TK torjuntakomppania (Blocking Company)
TKL Taistelukoulun luutnanttikurssi (Combat School Lieutenant Course)
TKM Taistelukoulun majurikurssi (Combat School Major Course)
TLB Takalinjan läntisen lohkon alalohko B (Rear Line Western Sector Subsector B)
TLeLv tiedustelulentolaivue (Reconnaissance Squadron)
Toim.K Toimituskomppania (Delivery Company)
Top.P topografipataljoona (Topography Battalion)
TO tiedusteluosasto (Reconnaissance Detachment)
Tp. täydennyspaikka (Replenishment Site)
TR Tampereen rykmentti (Tampere Regiment)
Tst. taistelu- (Combat)
Tst.km. taistelukuormasto (Combat Supply Column)
TtusJ tiedoitusjoukkue (Propaganda Platoon)
TtusK tiedoituskomppania (Propaganda Company)
Tur-jaPorSlE Turun ja Porin sotilasläänin esikunta (Turku And Pori Military Province HQ)
Tur.E.sp Turun eteläinen sotilaspiiri (Turku Southern Military District)
Tur.Esp.E Turun eteläisen sotilaspiirin esikunta (Turku Southern Military District HQ)
Tur.LA Turun laivastoasema (Turku Naval Base)
Tur.P.sp. Turun pohjoinen sotilaspiiri (Turku Northern Military District)
Tur.Psp.E Turun pohjoisen sotilaspiirin esikunta (Turku Northern Military District HQ)
Tur.skp. Turun suojeluskuntapiiri (Turku Civil Guard District)
Tur.sl. Turun sotilaslääni (Turku Military Province)
Tur.sl.E Turunmaan sotilasläänin esikunta (Turunmaa Military Province HQ)
Tuu.sp. Tuusulan sotilaspiiri (Tuusula Military District)
Tuu.sp.E Tuusulan sotilaspiirin esikunta (Tuusula Military District HQ)
TvTp työvoiman täydennyspaikka (Workforce Replenishment Station)
Tyk.K tykkikomppania (Gun Company)
Tyk.Koul.K tykistökoulutuskeskus (Artillery Training Center)
Tyk.Lv tykkilaivue (Gun (boat) Squadron)
Tyk.Os tykistöosasto (Artillery Detachment)
Tyv.Umaa tykkivene Uusimaa (Gunboat Uusimaa)
TyöaseVar. työasevarasto (Personal Weapons Depot)
TyöK työkomppania (Work Company)
Täyd.JP täydennysjääkäripataljoona (Replenishment Jäger Battalion)
Täyd.P täydennyspataljoona (Replenishment Battalion)