s. sytytin (Fuse)
s.alus sairasalus (Hospital Ship)
s.kantaja sairaankantaja (Stretcher Bearer)
s.ks. syövyttävä kaasu (Corrosive Gas)
s.leko sairaslentokone (Ambulance Aircraft)
s.leko syöksypommituslentokone (Dive Bomber)
s.lv. syöksypommituslaivue (Dive Bomber Squadron)
s.tallij. sairastallijoukkue (Stable Veterinary Platoon)
sh.tsto sielunhoitotoimisto (Soul Care Office)
si-huoltoups sotainvalidihuoltoupseeri (War Invalid Welfare Officer)
sk suojeluskunta (Civil Guard)
sk skyddskår (Civil Guard (swedish))
slke sulkulinnake (Barricade Fort)
snt.kehä suuntakehä (Direction Circle)
sr. srapnelli (Shrapnel)
st.sk. stads skyddskår (City (capital?) Civil Guard (swedish))
suv. sukellusvene (Submarine)
svh. seurantavalonheitin (Searchlight)
S.T.V. Suomen Tasavallan Vartio (Finnish Republic Guard (honor Guard))
Sa Satakunnan suojeluskuntapiiri (Satakunta Civil Guard District)
Sa.HK Sallan harjoituskeskus (Salla Training Center)
Saar.RPr. saariston rannikkoprikaati (Archipelago Coastal Brigade)
Saat.Os. saattajaosasto (Escort Squadron)
SaHK Sallan harjoituskeskus (Salla Training Center)
Sai.skp. Saimaan suojeluskuntapiiri (Saimaa Civil Guard District)
Sal.sp. Salmin sotilaspiiri (Salmi Military District)
Salon skp. Salon suojeluskuntapiiri (Salo Civil Guard District)
Sat.Häm.sl. Satakunta-Hämeen sotilaslääni (Satakunta-Häme Military Province)
Sat.Häm.sl.E Satakunta-Hämeen sotilasläänin esikunta (Satakunta-Häme Military Province HQ)
Sat.K satamakomppania (Harbour Company)
Sav.sl. Savon sotilaslääni (Savo Military Province)
Savl.skp. Savonlinnan suojeluskuntapiiri (Savonlinna Civil Guard District)
Savl.sp. Savonlinnan sotilaspiiri (Savonlinna Military District)
SAK Svenska arbetskåren (Swedish Work Corps)
SAL Suomen Aseveljien Liitto (Finnish League of Comrades-in-arms (Veteran Organization))
SApt. sotilasapteekki (Military Pharmacy)
SApt.L sotilasapteekkilaitos (Military Pharmacy Institution)
SApt.L. sot.-apteekkilaitos (Military Pharmacy Institution)
SArk sota-arkisto (Military Archive)
SAs. sairasajoneuvoasema (Ambulance Station)
SAutoJ sairasautojoukkue (Ambulance Platoon)
SAutoK sairasautokomppania (Ambulance Company)
Sei.sp. Seinäjoen sotilaspiiri (Seinäjoki Military District)
SFK Svenska Frivilligkåren (Swedish Volunteer Unit)
SHev.Kp. sairaiden hevosten kokoamispaikka (Sick Horses Assembly Station)
SHK sotilashallinnollinen koulu (Military Administration School)
SHäv.Lv. sukellusvenehävittäjälaivue (Submarine Hunter Squadron)
Sill.K siltakomppania (Bridge Company)
Sill.RK sillanrakennuskomppania (Bridge Construction Company)
Sillanrak.K. sillanrakennuskomppania (Bridge Construction Company)
SissiOs. sissiosasto (Sissi Detachment)
SissiP sissipataljoona (Sissi Battalion)
Sisä-Suo.skp. Sisä-Suomen suojeluskuntapiiri (Sisä-Suomi Civil Guard District)
SJR Savon jääkärirykmentti (Savo Jäger Regiment)
SJuna sairasjuna (Ambulance Train)
Skp. suojeluskuntapiiri (Civil Guard District)
SkPK Suojeluskuntain päällystökoulu (Civil Guard Officer School)
SK soittokunta (Band)
SKE sotilaskotikeskuselin (Canteen Central Body)
SKJ Suomen Kaasusuojelujärjestö (Finnish Gas Protection Society)
SKK sotakorkeakoulu (General Staff College (today’s National Defence College))
SKoiraK sotakoirakomppania (War Dog Company)
SKPE suojeluskuntapiirin esikunta (Civil Guard District HQ)
SKY Suojeluskuntain yliesikunta (Civil Guard General HQ)
Sl. sotilaslääni (Military Province)
SlLaiv Suomenlahden Laivasto (Gulf Of Finland Fleet)
SlMepa Suomenlahden Meripuolustusalue (Gulf Of Finland Naval Defence Area)
SlMeriP Suomenlahden Meripataljoona (Gulf Of Finland Naval Battalion)
SlRPsto Suomenlinnan Rannikkopatteristo (Suomenlinna Coastal Artillery Battalion)
SL sisävesilaivasto (Fresh Water Fleet (small Vessels Operating On Lakes))
SLo Satakunnan lohko (Satakunta Sector)
SLv. sisävesilaivue (Fresh Water Squadron (see SL))
SLv. sukellusvenelaivue (Submarine Squadron)
SmLaiv Saaristomeren Laivasto (Archipelago Sea Fleet)
SMKAs. Sotilasmeteorologinen keskusasema (Central Military Meteorology Station)
So Sortavalan suojeluskuntapiiri (Sortavala Civil Guard District)
Sor.skp. Sortavalan suojeluskuntapiiri (Sortavala Civil Guard District)
Sor.sp. Sortavalan sotilaspiiri (Sortavala Military District)
Sot.A Sota-arkisto (Military Archive)
Sot.M Sotamuseo (Military Museum)
SotaS sotasairaala (Military Hospital)
Sotvapo sotavammapoliklinikka (Military War Injury Policlinic)
Sp. sotilaspiiri (Military District)
SpolK Sotilaspoliisikoulu (Military Police School)
SPalok. sotilaspalokunta (Military Fire Brigade)
SPol.J sotapoliisijoukkue (Military Police Platoon)
SPol.K sotapoliisikomppania (Military Police Company)
SPR Suomen punainen risti (Finnish Red Cross)
SR Salmin rajavartiosto (Salmi Border Guard)
Ssaal.J sotasaaliinkokoamisjoukkue (War Booty Assembly Platoon)
Ssaal.K sotasaaliinkokoamiskomppania (War Booty Assembly Company)
SS sotilassairaala (Military Hospital)
Stal.E sotatalousesikunta (War Economy HQ)
Stalli sairastalli (Sick Stable For Horses)
STK sotateknillinen (korkea)koulu (Military Technology College)
Su.HK Suomussalmen harjoituskeskus (Suomussalmi Training Center)
Suur.Sai.skp. Suur-Saimaan suojeluskuntapiiri (Suur-Saimaa Civil Guard District)
Sv.K sotavankikomppania (Prisoner Of War (guard) Company)
Sv.leiri sotavankileiri (Prisoner Of War Camp)
SVK Suomen Valkoinen Kaarti (Finnish White Guard (civil War: White Vs Red))
SYO Sotaylioikeus (Military Supreme Court)
Sähk.L Sähkölaboratorio (Electrical Laboratory)
Sääas. sääasema (Weather Station)