rh. rehu- (Fodder)
rjä risteilijä (Cruiser)
rp.joukot rannikonpuolustusjoukot (Coastal Defence Forces)
R rajavartiosto (Borderguard)
R ryhmä (Group)
R rykmentti (Regiment)
R.It.Ptri rannikkoilmatorjuntapatteri (Coastal Anti-aircraft Battery)
R.K. rintamakuulustelukortti (Field Interrogation Record)
Ra Raahen suojeluskuntapiiri (Raahe Civil Guard District)
Raa.skp. Raahen suojeluskuntapiiri (Raahe Civil Guard District)
Raas.skp. Raaseporin suojeluskuntapiiri (Raasepori Civil Guard District)
Rad.P radiopataljoona (Radio Battalion)
Raiv.Lv. raivaajalaivue (Minesweeper Squadron)
RajaJP rajajääkäripataljoona (Border Guard Jäger Battalion)
RajaK rajakomppania (Border Guard Company)
RajaP rajapataljoona (Border Battalion)
Rak.P rakennuspataljoona (Construction Battalion)
Rask. raskas (Heavy)
Rask.It.Ptri raskas ilmatorjuntapatteri (Heavy Anti-aircraft Battery)
Rask.Psto raskas patteristo (Heavy Artillery Battalion)
Rask.Ptri raskas patteri (Heavy Battery)
Rats.ptri ratsastava patteri (Mounted Battery)
Rats.Ptri ratsastava patteri (Mounted Battery)
RatsPtri ratsastava patteri (Mounted Battery)
RatsuK ratsukoulu (Riding School)
Raut.It.KKJ rautatieilmatorjuntakonekiväärijoukkue (Railway Anti-aircraft Machinegun Platoon)
Raut.It.KKK rautatieilmatorjuntakonekiväärikomppania (Railway Anti-aircraft Machinegun Company)
Raut.It.Ptri rautatieilmatorjuntapatteri (Railway Anti-aircraft Battery)
Raut.Liik.K rautatieliikennekomppania (Railway Traffice Company)
Raut.Ptri rautatiepatteri (Railway Battery)
RaV raaka-ainevarikko (Raw Material Depot)
RAUK reservialiupseerikoulu (Reserve NCO School)
RE rajavartioston esikunta (Border Guard HQ)
Rj.K rajajääkärikomppania (Border Guard Jäger Company)
Rj.P rajajääkäripataljoona (Border Guard Jäger Battalion)
RJR rannikkojalkaväkirykmentti (Coastal Infantry Regiment)
RKorj.J radankorjausjoukkue (Railway Track Repair Platoon)
RKorj.K radankorjauskomppania (Railway Track Repair Company)
RL Rannikkolaivasto (Coastal Fleet)
RL Rannikkolaivue (Coastal Squadron)
Ro.HK Rovaniemen harjoituskeskus (Rovaniemi Training Center)
RP rannikkopataljoona (Coastal Battalion)
RPr. rannikkoprikaati (Coastal Brigade)
RPr.E ratsuväkiprikaatin esikunta (Cavalry Brigade HQ)
RPuh.lenn.J rautatie puhelin ja lennätinjoukkue (Railway Telephone And Telegraph Platoon)
RR ratsurykmentti (Cavalry Regiment)
RR rannikkoryhmä (Coastal Group)
RR rannikkorykmentti ( Coastal Regiment)
Rs raskas (Heavy)
RsPsto raskas patteristo (Heavy Artillery Battalion)
RtPsto rannikkopatteristo (Coastal Artillery Battalion)
RtPtri rannikkotykistöpatteri (Coastal Artillery Battery)
RT rannikkotykistö (Coastal Artillery)
RT rannikkotykistörykmentti (Coastal Artillery Regiment)
RT Ryhmä Talvela (Group Talvela)
RTAK Rannikkotykistön aliupseerikoulu (Coastal Artillery NCO School)
RTG röntgen (X-ray)
RTKK Rannikkotykistön kapitulanttikoulu (Coastal Artillery Capitulant School)
RTR rannikkotykistörykmentti (Coastal Artillery Regiment)
RUK reserviupseerikoulu (Reserve Officer School)
Rv rajavartiosto (Border Guard)
Rv.AUK ratsuväen aliupseerikoulu (Cavalry NCO School)
Rv.AUK Ratsuväen aliupseerikoulu ( Cavalry NCO School)
Rv.Pr. ratsuväkiprikaati (Cavalry Brigade)
Ryn.Tyk.P rynnäkkötykkipataljoona (Assault Gun Battalion)