k.kan.ptri kenttäkanuunapatteri (Field Gun Battery)
k.ptri kenttäpatteri (Field Battery)
k.tyk.rykm. kenttätykistörykmentti (Field Artillery Regiment)
kan. kanuuna (Cannon)
kan.psto kanuunapatteristo (Cannon Battery)
kk. konekivääri (Machine Gun)
kompp. komppania (Company)
kp. konepistooli (Sub-machine Gun)
kr. kranaatti (Grenade)
ky. kuljetusyksikkö (kolli) (Transport Unit)
K komppania (Company)
Ka Kainuun suojeluskuntapiiri (Kainuu Civil Guard District)
Ka.HK Kajaanin harjoituskeskus (Kajaani Training Center)
Kaat.Kp. kaatuneiden kokoamispaikka (Collection Center For The Fallen)
Kad.K kadettikoulu (Cadet School)
Kai.skp. Kainuun suojeluskuntapiiri (Kainuu Civil Guard District)
Kai.skp.E Kainuun suojeluskuntapiirin esikunta (Kainuu Civil Guard District HQ)
Kai.sp. Kainuun sotilaspiiri (Kainuu Military District)
Kan.A Kannaksen armeija (Isthmus Army)
Kan.R Kannaksen rajavartiosto (Isthmus Border Guard)
Kan.sp. Kannaksen sotilaspiiri (Isthmus Military District)
KantaHäm.skp. Kanta-Hämeen suojeluskuntapiiri (Kanta-Häme Civil Guard District)
Kar.A Karjalan armeija (Karelian Army)
Kar.sl. Karjalan sotilaslääni (Karelian Military Province)
Ke.V kengitysvarikko ((Horse) Shoeing Depot)
Kem.KL Kemiallinen koelaitos (Chemical Testing Facility)
Kem.sp. Kemin sotilaspiiri (Kemi Military District)
Keng.K kengityskoulu ((Horse) Shoeing School)
Keng.Var. kengitysvarasto ((Horse) Shoeing Depot)
KeO kenttäoikeus (Court Martial)
Keu.sp. Keuruun sotilaspiiri (Keuruu Military District)
Kev. kevyt (Light)
Kev.It.Jaos kevyt ilmatorjuntajaos (Light Anti-aircraft Section)
Kev.It.Ptri kevyt ilmatorjuntapatteri (Light Anti-aircraft Battery)
Kev.Os. kevyt osasto (Light Detachment)
Kev.Psto kevyt patteristo (Light Artillery Battalion)
Kev.Ptri kevyt patteri (Light Battery)
Kev.RIt.Ptri kevyt rannikkoilmatorjuntapatteri (Light Coastal Anti-aircraft Battery)
KEK kaatuneiden evakuointikeskus (Evacuation Center For The Fallen (handles Bodies Of Battlefield Casualties))
Khj kentänhuoltojoukkue (Airfield Maintenance Platoon)
Khj. kentänhuoltojoukkue (Airfield Maintenance Platoon)
KHev.S kenttähevossairaala (Field Horse Hospital (veterinary Hospital))
KHK Kankaanpään kertausharjoituskeskus (Kankaanpää Training Center)
KHK Kankaanpään harjoituskeskus (Kankaanpää Training Center)
Kiint.Pes. kiinteä pesula (Permanent Laundry)
KJP Kaartin jääkäripataljoona (Guard Jäger Battalion)
KKK konekiväärikomppnia (Machinegun Company)
KKK/JR jalkaväkirykmentin konekiväärikomppania (Machinegun Company Of An Infantry Regiment)
KKR Karjalan kaartin rykmentti (Karelia Guard Regiment)
Kl.SJ koululaiva Suomen Joutsen (Schoolship Suomen Joutsen)
KL koululaiva (Schoolship)
KLaut Kutsuntalaitoksen keskuslautakunta (Central Draft Board)
KLe.V kenttälentovarikko (Field Air Depot)
KLP kenttälennätinpataljoona (Field Telegraph Battalion)
KLR Käkisalmen läänin rykmentti (Käkisalmi Province Regiment)
Km. kuormasto (Supply)
Km.K kuormastokomppania (Supply Company)
Km.Korj. kuormastokorjaamo (Supply Repair Shop)
Km.Korj.J kuormastokorjausjoukkue (Supply Repair Platoon)
Km.KV kuormastokenttävarikko (Supply Field Depot)
Km.V kuormastovarikko (Supply Depot)
KM kenttämakasiini (Field Magazine)
KoeAAs. koe-ampuma-asema (Test Firing Station)
KoeL koelentue (Testflight Squadron)
Kok.skp. Kokkolan suojeluskuntapiiri (Kokkola Civil Guard District)
Kokk.sp. Kokkolan sotilaspiiri (Kokkola Military District)
Korj.Juna korjausjuna (Repair Train)
Kotij.E kotijoukkojen esikunta (Home Front HQ)
Koul.K koulutuskeskus (Training Center)
Kpk. kenttäpostikonttori (Field Postal Office)
Krh. kranaatinheitin (Mortar)
Krh.K kranaatinheitinkomppania (Mortar Company)
KR Kainuun rajavartiosto (Kainuu Border Guard)
Ks.Ep. kaasuensiapupaikka (Gas First-aid Station)
Kss. kaasusuojelu- (Gas Protection)
Kss.K kaasusuojelukomppania (Gas Protection Company)
Kss.K kaasusuojelukoulu (Gas Protection School)
Kss.KV kaasusuojelukenttävarikko (Gas Protection Field Depot)
Kss.V kaasusuojeluvarikko (Gas Protection Depot)
Kss.Var.J kaasusuojeluvarastojoukkue (Gas Protection Depot Platoon)
KS kenttäsairaala (Field Hospital)
KSOs kenttäsairaalaosasto (Field Hospital Detachment)
KSP Kajaanin sissipataljoona (Kajaani Sissi Battalion)
KSR Keski-Suomen rykmentti (Keski-Suomi Regiment)
KSS keskussotilassairaala (Central Military Hospital)
KSuo.sl. Keski-Suomen sotilaslääni (Keski-Suomi Military Province)
KT-Pr. kenttätäydennysprikaati (Field Replenishment Brigade)
KTPr kenttätäydennysprikaati (Field Replenishment Brigade)
KTR kenttätykistörykmentti (Field Artillery Regiment)
Kulj.E kuljetusesikunta (Transport HQ)
Kuo.sp. Kuopion sotilaspiiri (Kuopio Military District)
Kuorm.P kuormastopataljoona (Transport Battalion)
KurLo Kurkijoen lohko (Kurkijoki Sector)
KV kenttävarikko (Field Depot)
KV komendanttivirasto (Commandant Office)
Ky Kymenlaakson suojeluskuntapiiri (Kymenlaakso Civil Guard District)
Kym.sl. Kymenlaakson sotilaslääni (Kymenlaakso Military Province)
Käk.skp. Käkisalmen suojeluskuntapiiri (Käkisalmi Civil Guard District)
Käk.sp. Käkisalmen sotilaspiiri (Käkisalmi Military District)