j joukkue (Platoon)
jk.os. joukko-osasto (Detachment)
js. jäänsärkijä (Icebreaker)
jv jalkaväki (Infantry)
Jaa.sp. Jaakkiman sotilaspiiri (Jaakkimaa Military District)
JK jalkaväen kertausharjoituskeskus, Kankaanpää (Kankaanpää Infantry Training Center)
Joe.sp. Joensuun sotilaspiiri (Joensuu Military District)
JP jääkäripataljoona (Jäger Battalion)
JPr. jääkäriprikaati (Jäger Brigade)
JR jalkaväkirykmentti (Infantry Regiment)
JR Joensuun rajavartiosto (Joensuu Border Guard)
JSP. joukkosidontapaikka (Field Dressing Center (first-aid Station))
JTR jääkäritykistörykmentti (Jäger Artillery Regiment)
JU jalkaväen kertausharjoituskeskus, Utti (Utti Infantry Training Center)
Jv.Kan.J jalkaväkikanuunajoukkue (Infantry Gun Platoon)
Jv.Koul.K jalkaväen koulutuskeskus (Infantry Training Center)
Jy Jyväskylän suojeluskuntapiiri (Jyväskylä Civil Guard District)
Jyv.skp. Jyväskylän suojeluskuntapiiri (Jyväskylä Civil Guard District)
Jyv.sp. Jyväskylän sotilaspiiri (Jyväskylä Military District)
Jär. järeä (Super-heavy)
Jär.It.Ptri järeä ilmatorjuntapatteri (Super-heavy Anti-aircraft Battery)
Jär.K järjestelykeskus (Organization Center)
Jär.Psto järeä patteristo (Super-heavy Artillery Battalion)
Jär.Ptri järeä patteri (Super-heavy Battery)
Järj.K järjestelykeskus (Organization Center)
Jääk.J jääkärijoukkue (Jäger Platoon)