imt. ilmamaihinlaskuntorjunta (Anti-airborne Defence)
is. iskusytytin (Impact Fuse)
I-SVP Itä-Suomen Viestipataljoona (Itä-Suomi Signals Battalion)
I/1.RPr. 1. rannikkoprikaatin I linnakkeisto (I Fortress Of 1. Coastal Regiment)
I/2.RPr.esik 2. rannikkoprikaatin I linnakkeiston esikunta (HQ Of I Fortress Of 2. Coastal Regiment)
I/3.Lin.TyöK 3. linnoitustyökomppanian I joukkue (I Platoon Of 3. Fortification Construction Company)
I/JR 2 jalkaväkirykmentti 2:n I pataljoona (I Battalion Of 2. Infantry Regiment)
I/KTR 2 kenttätykistörykmentti 2:n I patteristo (I Battalion Of 2. Field Artillery Regiment)
Iis.skp. Iisalmen suojeluskuntapiiri (Iisalmi Civil Guard District)
IlmP ilmailupataljoona (Flight Battalion)
Ilm.AK ilmavoimien alokaskomppania (Airforce Recruit Company)
Ilm.K ilmailukoulu (Flight School)
Ilm.VE ilmavoimien esikunta (Airforce HQ)
Ilmav.E ilmavoimien esikunta (Airforce HQ)
IlmaVV Ilmavoimien Viestivarikko (Airforce Signals Depot)
IPAK ilmapuolustusaluekeskus (Airdefence District HQ)
IPE ilmapuolustuksen esikunta (Airdefence HQ)
Is.J ilmasuojelujoukkue (Air Raid Protection Platoon)
Is.kesk ilmasuojelukeskus (Air Raid Protection Center)
Is.K ilmasuojelukomppania (Air Raid Protection Company)
It. ilmatorjunta (Anti-aircraft Defence)
It.Jaos ilmatorjuntajaos (Anti-aircraft Section)
It.KKJ ilmatorjuntakonekiväärijoukkue (Anti-aircraft Machinegun Platoon)
It.KV ilmatorjuntakenttävarikko (Anti-aircraft Field Depot)
It.Psto ilmatorjuntapatteristo (Anti-aircraft Artillery Battalion)
It.V ilmatorjuntavarikko (Anti-aircraft Depot)
It.Var.os. ilmatorjuntavarasto-osasto (Anti-aircraft Supply Detachment)
ItPtri ilmatorjuntapatteri (Anti-aircraft Battery)
ITR ilmatorjuntarykmentti (Anti-aircraft Regiment)
Iv. ilmavalvonta, -vartio (Airwarning)
Iv.K ilmavalvontakomppania (Airwarning Company)
Iv.P ilmavalvontapataljoona (Airwarning Battalion)
Iva ilmavalvonta-alue (Airwarning District)
IVAK ilmavalvonta-aluekeskus (Airwarning District HQ)
IVL Ilmavoimien Viestitekniikkalaitos (Airforce Signals Technical Institution)