h.ks. haihtuva kaasu (Volatile Gas)
h.leko hävittäjälentokone (Fighter Aircraft)
h.lv. hävittäjälaivue (Fighter Squadron)
hin. hinaaja (Tug)
hjä hävittäjä (Destroyer)
hll. hyökkäyslähtölinja (Assault Start Line)
hp. haupitsi (Howitzer)
hp.psto haupitsipatteristo (Howitzer Battalion)
hvh. hakuvalonheitin (Searchlight)
Ha.Lsto Hangon linnakkeisto (Hanko Fortress)
Haav.Sjp. haavoittuneiden suojapaikka (Shelter For Wounded)
HaLo Hangon lohko (Hanko Sector)
Ham.sp. Haminan sotilaspiiri (Hamina Military District)
HAutoK Helsingin autokomppania (Helsinki Truck Company)
He Helsingin suojeluskuntapiiri (Helsinki Civil Guard District)
He.LA Helsingin laivastoasema (Helsinki Naval Base)
Heko helikopteri (Helicopter)
Hel.KV Helsingin komendanttivirasto (Helsinki Commandant Office)
Hel.LA Helsingin laivastoasema (Helsinki Naval Base)
Hel.LAE Helsingin laivastoaseman esikunta (Helsinki Naval Base HQ)
Hel.skp Helsingin suojeluskuntapiiri (Helsinki Civil Guard District)
Hel.sp. Helsingin sotilaspiiri (Helsinki Military District)
Hel.sp.E Helsingin sotilaspiirin esikunta (Helsinki Military District HQ)
Hel.SApt. Helsingin sotilasapteekki (Helsinki Military Pharmacy)
Hel.SS Helsingin sotilassairaala (Helsinki Military Hospital)
Hel.tp.E Helsingin teollisuuspiirin esikunta (Helsinki Industrial District HQ)
Hels.KV Helsingin komendanttivirasto (Helsinki Commandant Office)
HelTKK Helsingin tukikohta (Helsinki Military Base)
Hev.S hevossairaala (Hospital For Horses (Veterinary Hospital))
Hev.V hevosvarikko (Horse Stable)
HK harjoituskeskus (Training Center)
HK huoltokeskus (Supply Center)
HKK Helsingin komennuskomppania (Helsinki Command Company)
HLeLv hävittäjälentolaivue (Fighter Squadron)
HLo Helsingin lohko (Helsinki Sector)
HR Haminan ryhmä (Hamina Group)
HR Hangon ryhmä (Hanko Group)
HRLsto Hangon rannikkolinnakkeisto (Hanko Coastal Fortress)
HRR Hämeen ratsurykmentti (Häme Cavalry Regiment (mounted Infantry))
HRT Hangon rannikkotykistö (Hanko Coastal Artillery)
HTK henkilötäydennyskeskus (Personnel Replenishment Center)
HTK/Pion. pioneerihenkilötäydennyskeskus (Engineer Personnel Replenishment Center)
Huoltol.M huoltolaiva M (Supply Ship M)
HuoltoR huoltoryhmä tai -rykmentti (Supply Group OR Supply Regiment)
HVK hyökkäysvaunukomppania (Tank Company)
HVR hyökkäysvaunurykmentti (Tank Regiment)
HVT hyökkäysvaununtorjunta (Anti-tank Defence)
HämJP Hämeen jääkäripataljoona (Häme Jäger Battalion)
Häml.sp. Hämeenlinnan sotilaspiiri (Hämeenlinna Military District)
Häml.sp.E Hämeenlinnan sotilaspiirin esikunta (Hämeenlinna Military District HQ)
HämSlE Hämeen sotilasläänin esikunta (Häme Military Province HQ)