by H.L. deZeng IV

Existed in 1942 in the town of Drniš/32 km NE of Sibenik in Dalmatia. No further information has been found. (1)

Footnotes

1. Vrančić, Vjekoslav - Postrojenje i Brojčano Stanje Hrvatskih Oružanih Snaga u Godinama 1941-1945, in: Godišnjak hrvatsko domobrana 1953 (Buenos Aires: 1953).


Reference material on this unit

- None known at this time -