(Niža tehnička srednja škola “Slavko Kvaternik”)
by H.L. deZeng IV

Established 10 April 1942 in Kamenica/Syrmia to prepare graduates of the “Ante Pavelić” Military School in Sarajevo for admission to the Domobran Cadet School in Zagreb. The School moved to Karlovac in September or October 1943 with 350 students. A total of 4 classes passed through the School before it closed in the latter part of 1944. (1)

Commandant

?

Footnotes

1. Arhiv VII, kut. 134a, reg.br. 4/1; [ - ] - Druga godina narodnooslobodilačkog rata na području Karlovaca, Korduna, Gline, Like, Gorskog kotara, Pokuplja i Žumberka (Karlovac, 1973), p.58.