• 1. Jäger Regiment - see 2. Jäger Brigade
  • 4. Jäger Regiment - see 1. Jäger Brigade
  • 5. Jäger Regiment - see 3. Jäger Brigade, later 8. Jäger Brigade
  • 6. Jäger Regiment - see 1. Jäger Brigade
  • 7. Jäger Regiment - see 4. Jäger Brigade
  • 8. Jäger Regiment - see 3. Jäger Brigade
  • 10. Jäger Regiment - see 2. Jäger Brigade
  • 13. Jäger Regiment - see 4. Jäger Brigade, later 7. Jäger Brigade