No Location
Pi.1 München
Pi.2 Stuttgart
Pi.3 Arolsen
Pi.4 Köln
Pi.5 Harburg-Wilhelmsburg
Pi.6 Stettin
Pi.7 Königsberg
Pi.8 Berlin
Pi.9 Dresden
Pi.10 Breslau
Pi.12 Magdeburg
Pi.13 Frankfurt-am-Main
Pi.14 Wien
Pi.15 Salzburg
Pi.16 Danzig