Vojskovodja Generalfeldmarschall
General Pješastva General der Infanterie
General Topništva General der Artillerie
General Konjaništva General der Kavallerie
Podmaršal Generalleutnant
General Generalmajor
Pukovnik Oberst
Podpukovnik Oberstleutnant
Bojnik Major
Nadsatnik -
Satnik Hauptmann
Natporuènik Oberleutnant
Poruènik Leutnant
Zastavnik -
Èasnièki Namjesnik Stabsfeldwebel
Stožerni Narednik Oberfeldwebel
Narednik Unteroffizier
Vodnik -
Razvodnik Obergefreiter
Desetnik Gefreiter
Domobran Schütze